MILITEC-1
PŘEDSTAVUJEME NOVOU TECHNOLOGII V OŠETŘOVÁNÍ KLUZNÝCH PLOCH
MILITEC-1

Militec-1
Dnes je sobota 15. června 2024 16:31:10 http://www.militec.cz

 
Technická specifikace atesty, posudky


MILITEC - 1 prošel náročnými testy renomovaných výzkumných a zkušebních pracovišť ve Spojených státech i v Evropě. Zvláště důkladně byl zkoumán a posuzován v praktických podmínkách extrémního vojenského nasazení armády USA. MILITEC - 1, jako v současné době jediný, získal atest "National Stock Numbers 6850-01-378 a 9150-01-415", který jej opravňuje k použití v ozbrojených silách USA a NATO.

MILITEC - 1 je pro své unikátní vlastnosti používán v automobilovém průmyslu, letectví, železniční a námořní dopravě, ozbrojených sborech, motoristickém sportu, kovoobráběcím průmyslu apod. Výčet největších světových firem a společností, které již řadu let úspěšně využívají jedinečných vlastností MILITECu - 1, je značně obsáhlý. (Je možno se informovat u dodavatele)

Pro potřebu tuzemských uživatelů MILITEC - 1 předkládáme k nahlédnutí následující dokumenty Ústavu paliv a maziv, a. s. Praha, kde byl MILITEC - 1 podroben testovacím a schvalovacím řízením.

  1. CERTIFIKÁT číslo 200 10 75/ÚPM
  2. Zpráva o vyhodnocení zkoušek č. 200 10 75/Z
  3. Posudek včetně protokolu č. 40/01/S, č. 42/01/S, č. 41/01/S, č. 43/01/S
  4. Bezpečnostní list
  5. Prohlášení o shodě
  6. Registrace výrobce
  7. Certifikát ISO 9001
  8. Výsledky zkoušek - FOTO 1
  Domů || Úvodem || Vznik opotřebení || Podstata a funkce MILITECu - 1 || Uplatnění MILITECu - 1 v praxi || Návod pro aplikaci || Technická specifikace atesty, posudky || Ceník - objednávka || Kontakt


 
http://www.militec-1.com
MILITEC-1

© 2001 Marten & Louis, spol. s r.o. Č. Budějovice.
Připomínky a návrhy zasílejte na gspp@quick.cz.